Sunday, March 30, 2014

Kuliner wong kito galo :P @RM Linggau, jl rumah susun, palembang | pindang baung, pindang tulang, saluang goreng, sambel mangga. 'Nak nan, uenak tenan :))

Powered by Telkomsel BlackBerry®

No comments:

Post a Comment